AM-Rewidenci sp. z o.o.

Doświadczenie i wszechstronność

   Nasza oferta

       AM-Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 31, to nowa firma prowadzona przez Biegłych Rewidentów, która w zakresie swojej działalności oferuje następujące usługi:

1. prowadzenie ewidencji księgowych, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych, w tym: - prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),
- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, w ramach prawa pracy i przepisów ZUS,
- opracowywanie polityki rachunkowości (plan kont oraz kompleksowa dokumentacja księgowa),
- opracowywanie i wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej.

2. usługi audytorskie

3. usługi finansowe, w tym:
- analizy sytuacji finansowej,
- doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej,
- pomoc i doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału, w tym kredytów, leasingów,
- przygotowywanie biznes planów, wniosków kredytowych i prognoz finansowych.

4. doradztwo podatkowe, w tym:
- udzielanie bieżących porad w zakresie zobowiązań podatkowych,
- opinie i audyty podatkowe,
- konsultacje i porady.

5. usługi doradczo-konsultingowe, w tym:
- bieżące konsultacje oraz nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
- zastępstwo personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności,
- wspomaganie Klienta w trakcie postępowań kontrolnych i odwoławczych,
- przeglądy podatkowe pod kątem "optymalizacji podatkowej",
- doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- nadzór nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych.

Spółka gwarantuje wszystkie usługi również w języku angielskim.